BBVietnam - Cộng đồng BlackBerry Việt Nam

BlackBerry ngừng tự thiết kế và sản xuất thiết bị, nhưng không từ bỏ mảng điện thoại (Wed, 28 Sep 2016)
[​IMG] ​ Trong báo cáo tài chính Quý 2 vừa công bố hôm nay, BlackBerry đã chính thức thông báo về tương lai của mảng điện thoại. Trong đó, John Chen cho biết công ty sẽ ngừng...
>> read more

BlackBerry công bố báo cáo tài chính Quý 2 Tài khóa 2017 (Wed, 28 Sep 2016)
[​IMG]​ Theo đúng kế hoạch, hôm nay BlackBerry đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của năm tài chính 2017 (quý kết thúc vào ngày 31/08/2016). Quý này, BlackBerry ghi nhận doanh thu đạt 352 triệu USD, trong đó phần mềm và dịch vụ đạt 156 triệu USD. Những chỉ tiêu đáng chú ý trong báo...
>> read more

Cộng đồng BlackBerry Việt Nam

[BBWork] BlackBerry tình yêu tôi cuộc sống tôi (Wed, 28 Sep 2016)

>> read more

các bác giúp em với (Wed, 28 Sep 2016)

>> read more