BBVietnam - Cộng đồng BlackBerry Việt Nam

BES12 - Không phải là một bản cập nhật, đó là một kỷ nguyên mới cho doanh nghiệp di động (Fri, 24 Oct 2014)
[​IMG]​ BES (BlackBerry Enterprise Service) là dịch vụ quản trị di động doanh nghiệp (EMM) nổi tiếng của BlackBerry. Phiên bản hiện tại BES10 đã hỗ trợ quản trị cho các thiết bị BlackBerry, iOS và Android, và sắp tới đây phiên bản BES12 sẽ hỗ trợ thêm các thiết bị di động chạy Windows Phone. Và...
>> read more

Truy cập vào những tính năng ẩn và một vài cách để chạy ứng dụng ngay trên Browser của BB10 (Fri, 24 Oct 2014)
[​IMG] ​ Hôm qua anh vnbb đã có đề cập đến tính năng Thực hiện lại các bước cài đặt ban đầu trên BlackBerry 10 - Initial Setup - mà không cần Wipe máy ngay...
>> read more

The RSS feed is broken.

Diễn đàn Cộng đồng BlackBerry Việt Nam

[Giao Lưu] Trao đổi mã PIN - Chat BlackBerry Messenger (BBM) cùng anh em bốn phương (Fri, 24 Oct 2014)

>> read more

BB10 hiện thông tin chip, ram, fps, ... ở góc màn hình (Fri, 24 Oct 2014)

>> read more