BBVietnam - Cộng đồng BlackBerry Việt Nam

Chia sẻ tập tin cho máy khác sử dụng Wi-Fi Direct (Thu, 28 May 2015)
[​IMG]​ Wi-Fi Direct không phải là tính năng mới trên BlackBerry OS10, nó đã có trên OS10.2. Và các bạn có thể cũng đã biết Wi-Fi Direct qua việc tham khảo bài viết Kết nối BB10 với Tivi bằng giao thức Miracast thông...
>> read more

Sử dụng chức năng tiên đoán từ Tiếng Việt trên BlackBerry 10 một cách chủ động hơn (Thu, 28 May 2015)
Những người sử dụng BlackBerry 10 chắc hẳn ai cũng biết chức năng tiên đoán từ trên hệ điều hành này. Thường thì đa số mọi người vẫn dùng theo cách là đợi BB học từ rồi sau đó khi viết những câu quen thuộc nó sẽ gợi ý. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn gõ liền, bỏ khoảng trắng thậm chí là cả dấu thì BB10 vẫn tiên đoán ra những cụm từ thường thấy trong Tiếng Việt. Đây có thể là một cách tăng tốc độ và độ chính xác khi nhập văn bản trên BB10, đặc biệt là...
>> read more

Cộng đồng BlackBerry Việt Nam

Passport thu hút người dùng từ nhiều ngành nghề khác nhau (P.1) (Thu, 28 May 2015)

>> read more

Oxford Advanced Learner's 8 : Từ điển Anh - Anh tốt nhất hiện nay (Thu, 28 May 2015)

>> read more

Contact